Kabai Óvoda

2017. máj. 10.

Tájékoztató óvodai beiratkozásról

K E D V E S   S Z Ü L Ő K!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. április 24-28. között  a gyermekek beiratkozása valamint felvétele a Kabai Óvodába megtörtént.

 

Az iskolai beíratást követően – 45 gyermek iratkozott be az intézményünkből az első osztályba – 99 gyermek marad azok közül, akik már eddig is óvodába jártak. 49 új gyermek jelentkezett s valamennyien felvételre kerültek. Közülük 48 fő 2017. szeptember 1-től kezdheti meg az óvodát, 1 fő pedig az életkora miatt majd a nevelési év közben.

 

2017.szeptember 1-től így várhatóan az óvodába járógyermekek összlétszáma 147 fő lesz, melyhez a Köznevelési törvény 6 óvodai csoport működtetését írja elő. A 2017/2018-as nevelési évben ezért a Hétszínvirág Óvodában változatlanul 4 óvodai csoport, a Napsugár Óvodában pedig 2 óvodai csoport marad.

 

A jelenlegi nyilvántartások alapján a városban élő valamennyi óvodaköteles gyermek felvétele megtörtént a Kabai Óvodába és indokolt esetben az évközben jelentkező gyermekek óvodai felvételét is meg tudjuk oldani!

 

Minden szülő határozatban értesült gyermeke felvételéről a Kabai Óvodába. Az óvodapedagógus kolléganők a szeptemberi óvodakezdés előtt, már a nyár folyamán megkeresik Önöket gyermekük óvodai befogadásával kapcsolatban,  s a csoportba való beosztásról is általuk és/vagy az intézményvezetőnél tájékozódhatnak. Bármilyen észrevétellel, kéréssel foduljanak hozzánk bizalommal!

 

Szeretettel várunk minden leendő és már óvodás kisgyermekünket egyaránt!

 

 

                                          Borbély Vilmosné

intézményvezető